Pri mentoringu sa zameriavame na rozvoj kouča a jeho koučovskej osobnosti v súlade s ICF kompetenciami a etikou. Výsledkom môže byť posun vo vnímaní koučovania ako nástroja, vo vašom prístupe ku klientom, k iným ľuďom, alebo aj k samému sebe – v závislosti od toho, v čom sa chcete rozvíjať a ako vnímate svoj potenciál a smerovanie.
 
V rámci mentoringu ako kouči získate náhľad na svoje silné stránky a inšpirácie na ďalšiu prácu na sebe a svojom individuálnom koučovacom štýle. Rozvoj svojho koučovacieho prístupu je neoddeliteľnou súčasťou získavania seniority kouča a odráža sa v jeho prirodzenom sebavedomí, následne aj v prejavoch kompetencií v koučovaní a v slobode, ktorú pri práci s klientom zažívate.
 
Forma a cena: online (zoom) / osobná realizácia
1. online skupinový (2hod) pre max 4 koučov – cena 30€ bez DPH / kouč
2. online individuálny (90min) – cena 80€ / stretnutie
3. osobný individuálny (90min) – cena 90€ / stretnutie

Po absolvovaní mentoringu získate Certifikát, ktorý môžete využiť v rámci preukazovania svojho ďalšieho rozvoja pre re/certifikáciu ICF / SAKo.
 
Termíny
– pre online skupinový koučing si vyberiete v prihláške
– individuálneho mentoringu dohodneme spoločne po zaslaní prihlášky
  
Andrea Profantová je certifikovaná koučka (PCC, MKcS) a oficiálna ICF mentorka koučov, od 2013 je aj členkou akreditačno-certifikačnej komisie SAKo.
Koučuje od roku 2008, najprv v roli korporátnej senior manažérky, neskôr ako externá koučka. Od roku 2015 vedie vlastný ucelený kurz koučovania a venuje sa aj nadstavbovým rozvojovým aktivitám pre koučov. Zároveň v roli konzultantky od roku 2011 pomáha svojim klientom v zmene firiem zvnútra.