• Fungujúce vnútrofiremné prostredie

  Nič nie je viac demotivujúce a ubíjajúce vo firme ako nefungujúce procesy, byrokratické pokyny a smernice a aplikácie, ktoré s užívateľskou prístupnosťou nemajú nič spoločné.
 • Kľúčoví ľudia a úspešní lídri

  Vaši ľudia sú tým, čo vás odlišuje od konkurencie - produkty a procesy sú kopírovateľné, vlastnosti a postoje vašich ľudí nie.
 • Komplexná analýza a riadená zmena

  Máte ciele priebežne merané a kontrolované? Ak áno, určite ich plníte podľa vašich predstáv. Ak nie, podľa čoho viete, že idete správne? Že na konci roka budete v pluse?
 • Konzultácie a poradenstvo

  V rámci firemného poradenstva pracujeme na základe týchto princípov: 1. Spoločný tím, 2. Spolupráca a diskusia, 3. Udržateľnosť a 4. Odporúčania aj k iným oblastiam
 • Koučing a mentoring

  Pri koučingu aj mentoringu je základom úspechu výber partnera (kouča, mentora), ktorému môžete dôverovať, s ktorým sa budete rozprávať otvorene a riešiť s ním témy, ktoré sú pre vás dôležité.
 • Stratégia a potenciál firmy

  Našim prvým presvedčením je, že firma musí mať stratégiu a realistický pohľad na svoj vlastný potenciál.

 

Riešite vo firme pokles výkonu, motivácie, odchody kľúčových ľudí, alebo nejasné náznaky nespokojnosti zamestnancov? Ak áno, vieme sa s vami pozrieť na riešenie, podľa vašich potrieb:

 • identifikácia problému / miesta, kde vzniká
 • navrhnutie riešení a harmonogramu aktivít
 • pomoc v komunikácii a nastavení rolí pre úspešný prechod zmenou
 • spolupráca pri realizácii /implementácii zmien
 • “zapožičanie” manažéra, ktorý spolu s vami projekt zmeny povedie

My v APeople – priamo, či nepriamo – sme spojení pricípmi a presvedčeniami o fungovaní firiem, o potrebách ľudí vo firmách a o kvalite výstupov, ktorými sa vyznačuje naša práca ako konzultantov, trénerov, koučov a mentorov. Naše princípy a presvedčenia fungujú ako celok a aj v prípade, že si z nášho portfólia zvolíte iba časť, ak sa počas práce na nej dozvieme informácie, ktoré vám môžu pomôcť, aj z inej oblasti, tak vám ich povieme aj s odporúčaniami.

Základné piliere, s ktorými pracujeme: