Všetky naše služby sú postavené na úvodnej analýze potrieb, ktorá následne umožňuje realizáciu aktivít v spolupráci s intermými zamestnancami. Vďaka tomu sa môžu aktívne zapájať do tvorenia zmien, stanú sa  spolutvorcami nového nastavenia. Sú stotožnení s riešeniami a sú ochotní hľadať postup implementovania so zohľadnením potrieb kolegov, kultúry a cieľov. A v ďalších krokoch sa zapájať do komunikácie pri implementácii zmien.

S ohľadom na prirodzenú agnažovanosť, kľúčový prejav správania zamestnancov v zdravo fungujúvej firme, vychádzame pri nastavovaní odporúčaní z prepojení medzi oblasťami na obrázku: