Letný kurz koučovania pre tínedžerov

Praktický 40 hodinový kurz, na ktorom sa naučíte viesť koučovacie rozhovory a pýtať sa tak, aby ste sa o ľuďoch a témach, ktoré vás zaujímajú dozvedeli viac. Vďaka koučovaciemu prístupu môžete získať viac podstatných informácií, selektovať a prehlbovať dôležité časti v rozhovore, dozvedieť sa viac o ľuďoch, s ktorými sa rozprávate, aj budovať dôveru s ľuďmi, na ktorých vám záleží.

Počas troch modulov (14, 14 a 12 hodín vždy rozdelených do 2 dní) sa budeme venovať postupnému odhaľovaniu pravidiel a techník, praktickému skúšaniu a získavaniu vedomostí. Už po prvom module budete vedieť viesť svoje koučovacie rozhovory a v praxi si overovať fungovanie tohto prístupu.

Pre koho je kurz a čo ním získate

Pre mladých ľudí vo veku 15 – 19 rokov, ktorí sa chcú naučiť komunikovať lepšie, budovať vzťahy, získavať viac informácií spôsobom, ktorý je pre obe strany zaujímavý a prínosný. Vďaka koučovaciemu prístupu dokážu lepšie selektovať informácie, zameriavať sa na dôležité časti, prehlbovať vedomosti v oblastiach, ktoré považujú za dôležité. Kladením jednoduchých otázok budú lepšie a ľahšie diskutovať s priateľmi, rodičmi, alebo s učiteľmi. Zároveň si tým, že dokážu ísť v diskusiách k jadru témy, získavať informácie a hľadať riešenia, budujú vlastnú motiváciu pri dosahovaní napredovania.

Ciele kurzu

  • Spoznať, čo je koučing a ako ho možno využívať
  • Naučiť sa tvoriť koučovacie otázky a viesť koučovací rozhovor
  • Využitie koučovacieho prístupu v praktických situáciách

Obsah a priebeh

Obsah každého modulu je postavený tak, aby sme postupne budovali koučovské zručnosti. Priebežne budeme pridávať techniky a rozširovať možnosti pre rôzrne diskusie s rôznymi ľuďmi, získavanie záujmu, udržanie pozornosti a stavanie riešení.

1.modul: Porozumenie, čo koučovanie je a čo už nie, základné prvky koučovania, kedy a koho nekoučovať, princípy v koučovaní, koučovacie otázky, 2 verzie základného koučovacieho rozhovoru.

2.modul: Predpoklady úspechu – definovanie cieľa, práca s motivátormi a zdrojmi, stavanie posunu a dosiahnutie cieľa, podporenie aktivít a krokov.

3.modul: Napredovanie a prístup “ako sa to dá”, hľadanie a budovanie riešení, práca s úspechom, posilňovanie fungujúcich riešení.

Medzi modulmi účastníci samostatne a v skupinkách koučujú a s lektorom absolvujú individuálne mentoringové diskusie.

Garantom a lektorom tréningu je Andrea Profantová, koučuje od roku 2008, predsedníčka Slovenskej asociácie koučov 2013, 2014 s 11 rokmi skúseností v korporátnom manažmente, z toho 3 roky využívala koučovací prístup aj v riadení. Aktuálne sa aktívne venuje rozvoju koučovania ako prístupu, konzultuje a koučuje s manažérmi vo firmách a učí koučovať v rámci uceleného programu s certikačnou skúškou. Zároveň je členom akreditačnej a certifikačnej komisie Slovenskej asociácie koučov.

Cena kurzu

600€ (s DPH), pri prihláške a úhrade do 10.7. je cena kurzu 552€ (s DPH)

 

Termíny (predbežne, presné termíny si dohodneme počas 1. modulu tak, aby vyhovovali všetkým)

  1. modul: 18. – 19.7.2017
  2. modul: v týždni od 31.7.
  3. modul: v týždni od 7.8.

Miesto konania: Bratislava, s možnosťou realizácie 2. alebo 3. modulu mimo Bratislavy

Prihláška: Prihláška na lentý kurz koučovania teens 2017

Shares