Dynamika koučovania rozvíja dynamiku koučov cez budovanie individuálneho štýlu kouča, využívanie špecifických skúseností a osobnosti každého kouča. Obsahuje 3 moduly zamerané na rozvoj koučov a koučovských kompetencií a rozvíjanie dynamického prístupu ku klientovi a rôznych situáciám, ktoré v koučovaní prichádzajú cez rôzne témy v kombinácii s mentoringom, ktoré môžu koči absolvovať podľa výberu, alebo sa zúčastniť celého behu 3 modulov.

Pre koho je rozvoj určený a čo ním získate

Pre koučov, ktorí už absolvovali základné koučovské vzdelanie (proces, etika, kompetencie) a chcú ďalej rozvíjať svoj koučovský prístup, rozširovať svoje možnosti pri práci s klientmi a zvládnuť aj hlboké témy, ak ich klient prináša.

Ciele

  • Rozšírenie možností v riešení náročných situácií klienta cez nové techniky a prístupy
  • Prehĺbenie porozumenia kompetenciám kouča a ich individuálny rozvoj
  • Porozumenie rôznych úrovní dynamiky v rozhovore, vo vzťahu, vo vnímaní – smerom k sebe aj smerom k iným

Obsah

Obsah jednotlivých modulov umožňuje osvojenie si nových prístupov a techník v koučovaní a ich praktické otestovanie počas stretnutí. Zároveň mentoringové bloky prinášajú účastníkom inšpirácie od kolegov.

Každý 2-dňový modul je zameraný na jednu tému a v rámci nej kombináciu teórie a praktického vyskúšania si preberaných prístupov a je ďalej doplnený rozvojom kompetencií kouča a mentoringom celých koučovaní v malých skupinkách aj spoločne v celej skupine. Každý účastník dostane min 2 spätné väzby s individuálnymi odporúčaniami od lektora a min 2 spätné väzby od ostatných.

1.modul: Emócie a prevzatie zodpovednosti – zmysel a porozumenie emóciám, pohľad na emócie kouča a klienta, ako viesť rozhovor s emóciou, ako pracovať s protichodnými emóciami, aj ako zvádať konfliktné situácie, rozdelenie a prevzatie zodpovednosti

„Ak sa za niečo cítime zodpovední, chceme, aby to fungovalo“

2.modul: Rôzne uhly pohľadu a prítomnosť – naladenie kouča a jeho plná prítomnosť, vedomé tvorenie vzťahu dôvery a bezpečia, inšpirácie pre posun klienta a jeho témy, zmena vnímania a jej využitie

„Len tu a teraz dokážem ovplyvňovať, aký bude môj ďalší moment“

3.modul: Zmena, posun, rast a prebúdzanie uvedomenia – hĺbka cieľa, predpoklady, viera, hodnoty a ich vplyv na ne/konanie, uvedomenie uvedomenia, chcenie vs ochota a angažovanosť v posune

„Ak ťa pri pohľade na seba teší posun medzi predtým a teraz, predstav si, čo ešte dokážeš“

Všetky moduly garantuje a lektoruje Andrea Profantová, ICF PCC koučka, ktorá, po 13 rokoch zbierania skúseností v korporátnom manažmente, od roku 2011 pracuje ako biznis konzultantka a externá koučka a pomáha svojim klientom napĺňať ich vízie.

Aktívne koučuje od roku 2008 – najprv na manažérskej pozícii, neskôr ako externý kouč, v rokoch 2013 a 2014 predsedníčka Slovenskej asociácie koučov. Aktuálne sa venuje rozvoju koučovania ako prístupu, konzultuje a koučuje s manažérmi vo firmách, učí koučovanie v rámci uceleného programu. Zároveň je ofilálnou ICF mentorkou pre koučov a členkou akreditačnej a certifikačnej komisie Slovenskej asociácie koučov.

Cena

250€ (+DPH) / každý modul (v cene je občerstvenie, materiály a certifikát – vrátane 5 mentoringových hodín, ktoré môžete využiť pre ICF certifikáciu)

Miesto konania: Bratislava / online (zoom)

Veľkosť skupiny: pri realizácii osobne max 10 účastníkov / v online forme max 6, aby každý dostal priestor získať svoje individuálne odporúčania

Termíny: pre otvorené skupiny vypisujeme na základe záujmu, preto, ak vás tento kurz zaujal, vyplňte prihlášku a vaše preferencie, prosím