Kurz koučovania

dsc00368

100 hodinový kurz, na ktorom sa naučíte koučovať. Počas piatich 2,5-dňových modulov sa budeme venovať postupnému odhaľovaniu pravidiel a techník, praktickému skúšaniu a získavaniu koučovského sebavedomia. Už po prvom module zvládnete viesť svoje koučovacie rozhovory a v praxi si overovať fungovanie tohto prístupu.

Pre koho je kurz a čo ním získate

Pre každého, kto sa chce naučiť počúvať a komunikovať lepšie, porozumieť a dozvediať sa viac. Viac s ohľadom na výsledok a viac smerom k spokojnosti – vlastnej, aj k spokojnosti toho druhého, s kým hovoríme. Vďaka koučovaciemu prístupu môžeme rozvíjať svoje vzťahy v súkromí aj v práci. Môžeme ho využívať pri riadení a dosahovaní výsledkov s inými ľuďmi – s kolegami, zamestnancami, obchodnými partnermi, aj s klientmi. A tiež s priateľmi, rodičmi, alebo deťmi. Jednoducho, v akejkoľvek situácii, kde nám záleží na posune dopredu a s ohľadom na aktívne zapojenie iných.

Ciele

  • Spoznať, čo je koučing a ako ho využívať
  • Naučiť sa viesť rôzne koučovacie rozhovory
  • Využitie koučovacieho prístupu a zvládnutie kompetencií kouča podľa medzinárodných štandardov

Obsah tréningu

Obsah každého modulu je postavený tak, aby sme od základov budovali koučovské zručnosti účastníkov. Postupne budeme pridávať koučingové techniky a zvládať rôzne typy klientov s rôznymi témami a očakávaniami. Medzi jednotlivými stretnutiami budete koučovať a pracovať na zadaniach, individuálne aj v skupinkách, v rozsahu cca 2-5 hod, preto bude medzi jednotlivými stretnutiami odstup min 4 týždne.

V jednotlivých moduloch je obsah nasledovný:

1.modul: Porozumenie, čo koučovanie je a čo už nie, základné prvky koučovania, kedy a koho nekoučovať, princípy v koučovaní, koučovacie otázky, základný proces a kroky.

2.modul: Predpoklady úspechu – pomenovanie jasnej objednávky a definovanie cieľa, práca s motivátormi a zdrojmi klienta, ako stavať posun a dosiahnutie cieľa.

3.modul: Orientácia na napredovanie a prístup “ako áno”, plánovanie posunu, podporenie aktivít, druhé koučovacie stretnutie s klientom, “poslaný” klient, kompetencie kouča, ich definícia a porozumenie.

4.modul: Menej procesu a viac plynutia – práca s úspechmi, posilňovanie fungujúcich prístupov, hľadanie individuálnych riešení, orientácia na klienta.

5.modul: Práca so sebareflexiou a uvedomovaním si svojho “koučovského myslenia”, základné NLP techniky využiteľné v koučovaní.

Základný 100-hodinový kurz si môžete rozšíriť o šiesty 25-hodinový modul, v ktorom sa venujeme nadstavbovým technikám a je intenzívne zameraný na reflexie koučovacích rozhovorov, individuálny posun, mentoring a prípravu na  záverečnú certifikačnú skúšku.

Mentoring a skúška sú voliteľnými položkami, pre ktoré sa môžu účastníci kurzu rozhodnúť kedykoľvek počas absolvovania kurzu. Po úspešnom zvládnutí skúšky dostáva účastník Certifikát o absolvovaní 100 / 125 hod vzdelania a skúšky (bez skúšky získavajú účastníci Potvrdenie o absolvovaní vzdelania).

Garantom a lektorom celého kurzu je Andrea Profantová, konzultant a kouč s 11 rokmi skúseností v korporátnom manažmente.

Aktívne koučuje od roku 2008 – najprv na manažérskej pozícii, neskôr ako externý kouč, v rokoch 2013 a 2014 predsedníčka Slovenskej asociácie koučov. Aktuálne sa venuje rozvoju koučovania ako prístupu, konzultuje a koučuje s manažérmi vo firmách a učí koučovať v rámci uceleného programu aj s certikačnou skúškou. Zároveň je členom akreditačnej a certifikačnej komisie Slovenskej asociácie koučov.

Cena

100-hodinový kurz (5x 2,5 dňa): 2.450€ (+DPH) pri jednorázovej úhrade

125-hodinový kurz (5x 2,5 dňa + 1x 3dni): 3.000€ (+DPH) pri jednorázovej úhrade

125-hodinový kurz s mentoringom (3hod) a certifikačnou skúškou: 3.230€ (+DPH) pri jednorázovej úhrade

alebo pri postupných platbách za jednotlivé moduly

500€ (+DPH) / modul 1.-5.

590€ (+DPH) za 6. modul

Lektor: Mgr. Andrea Profantová (PCC)

Termín 1. Modulu: 13. – 15. február 2019

Miesto konania: Bratislava

V prípade záujmu ma kontaktujte, prosím.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *