Koučing a mentoring

Pri koučingu aj mentoringu je základom úspechu výber partnera (kouča, mentora), ktorému môžete dôverovať, s ktorým sa budete rozprávať otvorene a riešiť s ním témy, ktoré sú pre vás dôležité. V oboch prípadoch je na vás, akú tému si pre stretnutie zvolíte a váš kouč aj mentor sa postarajú o to, aby ste na konci stretnutia mali jasne pomenované závery, posun, ďalšie kroky.

 

Koučing

V rámci koučovania sa venujeme vašej téme tak, aby ste si našli svoje najlepšie riešenie, aby ste urobili krok dopredu smerom, krorým chcete. Pracujeme s vaším potenciálom a predstavou ideálneho výsledku a hneď od začiatku sa zameriavame aj na to, ako svoj výsledok dokážete zmerať a vyhodnotiť. Celý proces je zameraný na vaše potreby a súčasťou stretnutia je aj plánovanie ďalších krokov, ak ich potrebujete.

Individuálny koučing funguje aj vďaka vzťahu medzi koučom a klientom. Preto si svojho kouča vyberiete na prvom stretnutí podľa svojich preferencií, aby ste pracovali s niekým, kto vám sedí a s kým dokážete byť prirodzený a otvorene hovoriť o svojom smerovaní.

Tímový koučing ako spôsob práce s tímom, ktorý dlhodobo spolupracuje a je zodpovedný za spoločné ciele je možnosťou, ako riešiť otázky a témy, ktoré sa nedaria bežnými postupmi posunúť k úspešnému záveru.

Mentoring

Pri mentoringu riešite svoje témy so skúseným mentorom, ktorý vám poskytuje svoje skúsenosti a rady a diskutuje s vami ich najlepšie využitie vo vašej konkrétnej situácii. Mentor je pre vás prostredníkom na ceste k naplánovaniu svojich ďalších krokov, poskytne vám svoj pohľad na tému, možnosti riešení a bude s vami plánovať realizácie a zlepšenia. Zodpovednosť za témy, progres, závery a výsledky je však vo vašich rukách.

Rovnako ako pri koučingu si svojho mentora vyberáte na základe prvého bezpletného stretnutia tak, aby ste do spolupráce išli s niekým, kto pre vás bude optimálnym partnerom a komu dokážete dôverovať.

Pri spolupráci formou koučingu a/alebo mentoringu s vami na začiatku definujeme oblasti, v ktorých sa chcete posunúť a naformulujeme jasné očakávania a ciele.