V rámci firemného poradenstva pracujeme na základe týchto princípov:Konzultácie a poradenstvo

1. Spoločný tím a diskusia o cieľoch

V úvode aktivity s vami prediskutujeme ciele a očakávané prínosy, aby sme maximalizovali efektivitu v ďalších krokoch. Následne tvoríme spolu s vašimi pracovníkmi riešenia, ktoré budú kompatibilné práve s vašou firmou a vaším smerovaním. Prácou v spoločnom tíme staviame základ pre lepšiu akceptovateľnosť zmien, ktoré projekt prinesie.

2. Spolupráca na základe priorít a potrieb

V rámci práce na projekte využívame komunikačné nástroje, ktoré otvárajú diskusiu a umožňujú členom tímu prispieť k riešniu svojimi vedomosťami a skúsenosťami. Všetky závery prepájame na konkrétne potreby a implementáciu navrhuje so zohľadnením na priority a prínos. Výstupy sú tak prispôsobené praxi vo vašej firme a exiszujúcim funkčným prvkom a postavené na základe odporúčaní z našich skúseností.

3. Udržateľnosť nastavení a sebestačnosť klienta

Našim cieľom je, aby vaši pracovníci porozumeli a prevzali spolu s výstupmi aj základné predpoklady a princípy ich fungovania. Preto s nimi už počas aktivity budujeme schopnosť v prípade potreby meniť nové prvky. S touto vedomosťou budete vo firme schopní identifikovať potrebu zmeny a realizovať zlepšenia aj bez externého konzultanta.

4. Odporúčania na ďalší rozvoj

Počas diskusií sa často dotkneme oblastí, ktoré nesúvisia s projektom, môžu však byť kľúčové pre optimálne fungovanie. V závere projektu vám zistenia odovzdáme spolu s oporúčaniami na dosiahnutie zlepšení.

 

Manažérsky lízing

Materská / rodičovská dovolenka?

Dlhodobá neprítomnosť?

Pokles výkonu počas zastupovania manažéra?

Rozbeh nového tímu a dostatok času na výber nového manažéra?

Dočasný outsourcing s plánom zaradiť zložku naspäť?

Výchova nového manažéra prostredníctvom on-job-learning? 

Potrebujete manažéra na “dobu určitú”

Ponúkneme vám skúseného manažéra na obdibie, na ktoré ho potrebujete a bez toho, aby bol vaším zamestnancom.