Komplexná analýza a riadená zmena

Prepájanie častí do celkov, ktoré do seba zapadajú a spoločne vytvárajú fungujúci mechanizmus, kde nefunkčný detail môže ohroziť celkový výsledok, je zjednodušeným pohľadom na každý živý organizmus, teda aj vašu firmu. Zdravá firma potrebuje vždy vedieť, čo sa v ktorej jej časti deje. Preto sa pri definovaní priorít vždy pozeráme komplexne na celú firmu, aby sme vám dali najlepší možný výsledok.

Máte ciele priebežne merané a kontrolované? Ak áno, určite ich plníte podľa vašich predstáv. Ak nie, podľa čoho viete, že idete správne? Že na konci roka budete v pluse? Dobre nastavené, merateľé a vyhodnocované ciele ukazujú pravdu o vašej firme. Ak ju nechcete počuť, zvážte, či nechcete zmeniť zamestnanie. Máte všetky vaše ciele zelené? Niečo robíte nesprávne – buď ich máte nastavené nízko, alebo ich vy alebo niekto iný “maľuje” nazeleno. Zdanlivo protichodne nastavené ciele, ktoré potrebujete balansovať v čase sú cestou, ako reagovať pružne na požiadavky trhu.

Trh sa mení a veľkú zmenu si všimne každý, otázkou je, či ste si všimli aj tie malé vývojové zmeny na trhu, ktoré vás na tú veľkú pomaly pripravovali. V našej praxi sa nám osvedčilo pracovať s komplexným “dashboardom” hlavných cieľov s ich mesačným vyhodnocovaním a pravidelným “health check-om” zameraný ako na ciele, tak aj na schopnosti ľudí. Analýzou koplexného nastavenia, určením základnej sady kľúčových ukazovateľov a prípravou dashboardu vám pomôžeme posunúť sa k efektívne riadenému výkonu.

Ak niečo nefunguje, potrebujete to zmeniť, ideálne riadeným spôsobom, pretože vtedy budete mať pod kontrolou priebeh zmeny. Každá zmena spôsobuje neistotu, ak sa k nej pridruží ešte chaos z chýbajúceho plánu a komunikácie, môže predstavovať vážne ohrozenie vnútorného fungovania. Ideálnym stavom pre kontinuálny vývoj firmy je, ak je zmena vnímaná ako rutinná operácia prinášajúca rozvoj. Proces riadenej zmeny je spôsob, ktorým implementujeme v našich projektoch a tento prístup naučíme vašich ľudí ďalej samostatne využívať.