Spôsob, akým je riadený výkon v jednotlivých jeho častiach, ako sú nastavené merania a kontrolné mechanizmy, ako prebieha komunikácia, prispieva alebo obmedzuje efektivitu vo firme, prístup zamestnancov a zmysluplné využitie zdrojov. 

 

Nič nie je vo firme viac demotivujúce a ubíjajúce ako nefungujúce procesy, obmedzujúce pokyny, byrokratické smernice a aplikácie, ktoré s užívateľskou prístupnosťou nemajú nič spoločné.

Ak ste vo firme zainvestovali energiu do vytvorenia novej stratégie a pritiahli ste aj zaujímavých a kvalitných zamestnancov, je celkom možné, že ak neurobíte aj ďalšie zmeny v kultúre, ktorá vo firme žije, prídete v priebehu pár mesiacov o najlepších a najtalentovanejších ľudí. A kultúrou nemyslíme dokument, ktorý popisuje hodnoty, ani postre na stenách. Kultúru definuje spôsob správania a komunikácie top manažmentu a to, aký leadershhip vo firme prevláda.

Ak si pre dosahovanie stratégie a firemných cieľov predstavujete, že vo firme chcete mať zamestnancov, ktorí premýšľajú, hľadajú spôsoby, ako môže ich práca fungovať jednoduchšie a kvalitnejšie, ktorí sa zaujímajú o dianie, aby prepájali zmysluplné návrhy do realizácie, hovoríme o angažovanosti. Aby sme vám fo firme mohli pomôcť s rozvíjaním tohto prejavu, potrebujeme sa odraziť od 5 základných pilierov (obr.), ktoré pre naštartovanie a udžanie svojho angažovaného prístupu každý z nás potrebuje.