Náš prístup stojí na hľadaní partnerských riešení – pozeráme sa na každého nášho klienta ako na jedinečný živý organizmus. Kombinujeme pri spolupráci rôzne prístupy, aby  sme čo najlepšie porozumeli potrebám a vnútornému usporiadaniu. To nám umožňuje prinášať riešenia na mieru aktuálnemu smerovaniu klienta a so zohľadnením existujúcich štruktúr.

Vieme, že pre úspech každej zmeny je prvoradou podmienkou stotožnenie sa s novými prvkami, preto spolu s vami vytvoríme taký plán implementácie, ktorý umožní stotožnenie sa na všetkých úrovniach. Vedľajším efektom takto riadenej zmeny je prirodzená angažovanosť zamestnancov.

Konzultácie a poradenstvo

V rámci firemného poradenstva pracujeme na základe týchto princípov:

1. Spoločný tím a diskusia o cieľoch aktivity

2. Spolupráca na základe priorít a potrieb

3. Udržateľnosť nastavení a sebestačnosť klienta

4. Odporúčania na ďalší rozvoj

Koučing a mentoring

Pri koučingu aj mentoringu je základom úspechu výber partnera (kouča, mentora), ktorému môžete dôverovať, s ktorým sa budete rozprávať otvorene a riešiť s ním témy, ktoré sú pre vás dôležité. V oboch prípadoch je na vás, akú tému si pre stretnutie zvolíte a váš kouč aj mentor sa postarajú o to, aby ste na konci stretnutia mali jasne pomenované závery, posun, ďalšie kroky.

Komplexná analýza a riadená zmenaKomplexná analýza a riadená zmena

Máte ciele priebežne merané a kontrolované? Ak áno, určite ich plníte podľa vašich predstáv. Ak nie, podľa čoho viete, že idete správne? Že na konci roka budete v pluse? Dobre nastavené a merané ciele ukazujú pravdu o vašej firme. Ak ju nechcete počuť, zvážte, či nechcete zmeniť zamestnanie.

Stratégia a potenciál firmy

Našim prvým presvedčením je, že firma musí mať stratégiu a realistický pohľad na svoj vlastný potenciál. Firma je z nášho pohľadu ucelený systém, ktorého zladené fungovanie prináša na jednej strane efektívne výsledky, na druhej strane urdžuje ľudí vo firme motivovaných a šťastných. Áno, veríme, že zamestnanci vo firmách môžu byť šťastní a vieme, ako na to.

Kľúčoví ľudia a úspešní lídriKľúčoví ľudia a úspešní lídri

Vaši ľudia sú tým, čo vás odlišuje od konkurencie – produkty a procesy sú kopírovateľné, vlastnosti a postoje vašich ľudí nie. Schopnosti vašich ľudí a ich jedinečné zoskupenie vo vašej firme sú esenciou jedinečnosti vašej firmy na trhu. Áno, sú nákladom, pokiaľ nevyužívate ich schopnosti , kreativitu, spoľahlivosť, analytické myslenie, vedenie projektov, líderstvo atď. na produkciu zisku.

Vaši zamestnanci prinášajú výkon, pomáhajú vám odhaľovať priestor na zlepšenie a, ak im na to dáte možnosť, prinesú vám aj dlhodobo udržateľné zlepšovanie vnútorného aj vonkajšieho nastavenia firmy. Na toto všetko stačí, aby boli lojálni, stotožnení so stratégiou a poznali svoju rolu.

Pre zabezpečenie napĺňania stratégie, rozvoja a smerovania preto potrebujete

  • mať na kľúčových pozíciách správnych ľudí,
  • identifikovať kľúčových ľudí a potenciál, na ktorom môžete ďalej budovať,
  • a pracovať s ľuďmi ako s najdôležitejším zdrojom, ktorý máte.

Fungujúce vnútrofiremné prostredieFungujúce vnútrofiremné prostredie

Nič nie je viac demotivujúce a ubíjajúce vo firme ako nefungujúce procesy, byrokratické pokyny a smernice a aplikácie, ktoré s užívateľskou prístupnosťou nemajú nič spoločné.